, Anumite planuri şi programe | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Anumite planuri şi programe

Termen: Anumite planuri şi programe

leg. planurile şi programele, inclusiv cele cofinanţate de Comunitatea Europeană, precum şi modificările acestora, care se supun adoptării de către autorităţile publice la nivel naţional, regional sau local ori care sunt pregătite de aceste autorităţi în vederea adoptării de Parlament sau de Guvern printr-o procedură legislativă şi care sunt impuse prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative