, Aglomerare | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Aglomerare

Termen: Aglomerare

leg. zonă cu o populaţie al cărei număr depăşeşte 250.000 de locuitori sau zona în care numărul populaţiei este egal sau mai mic de 250.000 de locuitori, dar densitatea populaţiei pe km2 justifică necesitatea evaluării şi gestionării calităţii aerului înconjurător