, ORDIN nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Legislatie

ORDIN nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

ORDIN nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

In temeiul art. 12 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 5 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, ministrul mediului si dezvoltarii durabile emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aproba Procedura de emitere a autorizatiei de mediu, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 876/2004 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 31 din 11 ianuarie 2005, si Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 742/2004 pentru aprobarea Instructiunilor privind autorizarea, inventarierea si inregistrarea gradinilor zoologice si acvariilor publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 115 si 115 bis din 4 februarie 2005.
Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
-****-

Ministrul mediului si dezvoltarii durabile,
Attila Korodi
ANEXA:
PROCEDURA de emitere a autorizatiei de mediu
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 808 din data de 27 noiembrie 2007