, Operator | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Operator

Termen: Operator

1. leg. orice persoană fizică sau juridică ce exploatează sau controlează instalaţia ori căreia i s-a delegat puterea economică decizională pentru funcţionarea tehnică a instalaţiei 2. leg. persoana juridică autorizată şi/sau licenţiată să desfăşoare activităţi de exploatare, dispecerizare, întreţinere, verificare, reparare şi comercializare pentru sistemele de transport şi/sau depozitare şi/sau de distribuţie în sectorul gazelor naturale 3. leg. orice persoană fizică sau juridică, care produce, prepară, importă/exportă şi/sau comercializează produse agroalimentare ecologice