, Exploatare durabilă | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Exploatare durabilă

Termen: Exploatare durabilă

leg. exploatarea diferitelor componente biologice acvatice într-o manieră şi la un nivel care să nu conducă, pe termen lung, la declinul uneia dintre componente, iar potenţialul lor şi al ecosistemelor să corespundă nevoilor şi aspiraţiilor generaţiilor prezente şi viitoare