, Deşeuri periculoase | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Deşeuri periculoase

Termen: Deşeuri periculoase

1. leg. deşeurile încadrate generic, conform legislaţiei specifice privind regimul deşeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deşeuri şi care au cel puţin un constituent sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase, de exemplu: a). deşeuri care prezintă una dintre proprietăţile descrise mai jos : deşeuri anatomice, deşeuri spitaliceşti sau alte deşeuri clinice; componente farmaceutice, medicinale sau veterinare; conservanţi pentru lemn; biocide şi substanţe fitofarmaceutice; reziduuri de substanţe refolosite ca solvenţi; substanţe organice halogenate, neutilizate ca solvenţi, cu excepţia materialelor polimerizate inerte; amestecuri de săruri ce conţin cianuri; uleiuri minerale şi substanţe uleioase; amestecuri sau emulsii de uleiuri şi hidrocarburi, cu/în apă; substanţe conţinând PCB (bifenilpolicloruraţi) sau PCT (trifenilpolicloruraţi); gudroane rezultate de la rafinare, distilare sau de la orice alt tratament pirolitic; cerneluri, coloranţi, pigmenţi, vopsele, grunduri, lacuri; răşini, latex, plastifianţi, cleiuri/adezivi; substanţe chimice rezultate din activităţi de cercetare, dezvoltare sau învăţământ, care nu sunt identificate sau/şi sunt noi şi ale căror efecte asupra omului sau mediului nu sunt cunoscute (de exemplu, reziduuri de laborator), dar se presupune că sunt periculoase; materiale pirotehnice sau alte materiale explozibile; substanţe sau materiale folosite la procesarea filmelor fotografice; orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzofuranilor policloruraţi; orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzo-para-dioxinelor policlorurate.
b) . constituenţi ai deşeurilor care fac ca aceste deşeuri să fie periculoase cum ar fi: beriliu; compuşi ai beriliului; compuşi ai vanadiului; compuşi ai cromului hexavalent; compuşi ai cobaltului; compuşi ai nichelului; compuşi ai cuprului; compuşi ai zincului; arseniu; compuşi ai arseniului; seleniu; compuşi ai seleniului; compuşi ai argintului; cadmiu; compuşi ai cadmiului; compuşi ai staniului; antimoniu; compuşi ai antimoniului; teluriu; compuşi ai teluriului; compuşi ai bariului, cu excepţia sulfatului de bariu; mercur; compuşi ai mercurului; taliu; compuşi ai taliului; plumb; compuşi ai plumbului; sulfuri anorganice; compuşi anorganici ai fluorului, cu excepţia fluorurii de calciu; cianuri anorganice; următoarele metale alcaline sau alcalino-pământoase: litiu, sodiu, potasiu, calciu, magneziu în formă necombinată; soluţii acide sau acizi în formă solidă; soluţii bazice sau baze în formă solidă; azbest (praf şi fibre); fosfor; compuşi ai fosforului, cu excepţia fosfaţilor minerali; carbonili ai metalelor; peroxizi; cloraţi; percloraţi; azide; PCB (bifenilpolicloruraţi) şi/sau PCT (trifenilpolicloruraţi); compuşi farmaceutici sau veterinari; biocide şi substanţe fitofarmaceutice; substanţe infecţioase; creozoturi; izocianaţi; tiocianaţi; cianuri organice; fenoli; compuşi ai fenolului; solvenţi halogenaţi; solvenţi organici, cu excepţia solvenţilor halogenaţi; compuşi organohalogenaţi, cu excepţia materialelor polimerizate inerte şi a altor substanţe care sunt cuprinse în prezenta anexă; compuşi aromatici; compuşi organici policiclici şi heterociclici; amine alifatice; amine aromatice; eteri; substanţe cu caracter exploziv, cu excepţia celor cuprinse în alt punct din anexă; compuşi organici cu sulf; orice compus din familia dibenzofuranilor policloruraţi; orice compus din familia dibenzo-para-dioxinelor policlorurate; hidrocarburi şi compuşi ai acestora cu oxigen, azot sau sulf
c). proprietăţi ale deşeurilor care fac ca acestea să fie periculoase
H1. explozive – substanţe şi preparate care pot exploda sub efectul unei scântei sau care sunt mai sensibile la foc ori la frecare decât dinitrobenzenul;
H2. oxidante – substanţe şi preparate care produc reacţii puternic exoterme în contact cu alte substanţe, mai ales cu cele inflamabile;
H3.A. foarte inflamabile:
– substanţe lichide şi preparate care au punctul de aprindere sub 210C (inclusiv lichide extrem de inflamabile);
– substanţe şi preparate care se pot încălzi şi apoi se pot aprinde în contact cu aerul la temperatura mediului ambiant, fără adaos de energie suplimentară;
– substanţe solide şi preparate care iau foc cu uşurinţă la contactul cu o sursă de aprindere şi care continuă să ardă sau să se consume şi după îndepărtarea sursei de aprindere;
– substanţe gazoase şi preparate care sunt inflamabile în aer la presiune normală;
– substanţe şi preparate care, în contact cu apa sau cu aerul umed, produc gaze uşor inflamabile în cantităţi periculoase;
H3.B. inflamabile – substanţe şi preparate lichide care au punctul de aprindere egal sau mai mare de 210C şi mai mic sau egal cu 550C;
H4. iritante – substanţe şi preparate necorosive care, prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea sau cu mucoasele, pot cauza inflamaţii;
H5. nocive – substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetrează pielea, pot constitui riscuri limitate pentru sănătate;
H6. toxice – substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau dacă penetrează pielea, pot provoca vătămări serioase, acute sau cronice ale sănătăţii şi chiar moartea;
H7. cancerigene – substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetrează pielea, pot induce cancer sau un risc crescut de incidenţă a acestuia;
H8. corosive – substanţe şi preparate care pot distruge ţesuturile vii la contactul cu acestea;
H9. infecţioase – substanţe cu conţinut de microorganisme viabile sau toxinele acestora, care sunt cunoscute ca producând boli omului sau altor organisme vii;
H10. teratogene – substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetrează pielea, pot induce malformaţii congenitale neereditare sau creşterea incidenţei acestora;
H11. mutagene – substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetrează pielea, pot produce defecte genetice ereditare sau creşterea incidenţei acestora;
H12. substanţe şi preparate care, în contact cu apa, cu aerul sau cu un acid, produc gaze toxice sau foarte toxice;
H13. substanţe şi preparate capabile ca, după depozitare, să producă pe diferite căi altă substanţă (de exemplu, levigat), care posedă una dintre caracteristicile prezentate mai sus;
H14. ecotoxice – substanţe şi preparate care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului.”