, Criterii specifice | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Criterii specifice

Termen: Criterii specifice

leg. cerinţele, pentru fiecare aspect de mediu menţionat în matricea indicatoare de evaluare prevăzută în anexa nr. 2, pe care un produs trebuie să le îndeplinească pentru a-i putea fi acordată eticheta ecologică