, Conţinut reciclat | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Conţinut reciclat

Termen: Conţinut reciclat

std. proporţia masică de material reciclat dintr-un produs sau ambalaj. Numai materialele pre-consumator şi post-consumator trebuie considerate cu conţinut reciclat, în concordanţă cu utilizarea termenilor: a) Material pre-consumator –material rezultat din fluxul deşeurilor în timpul procesului de fabricaţie. Este exclusă reutilizarea materialelor reprelucrate, remăcinate sau fragmentate generate într-un proces şi care ar putea fi reprelucrate în cadrul aceluiaşi proces.b) material post-consumator -material generat de activităţi gospodăreşti, comerciale, industriale şi ale instituţiilor, ca urmare a rolului lor de consumatori, material care nu mai poate fi utilizat scopurile respective. Aceasta presupune retragerea materialului din lanţul de distribuţie. Pentru declaraţii de tipul „conţinut reciclat” se poate utiliza ca simbol Bucla Mobius însoţită de o valoare procentuală reprezentată „X%”, unde X este conţinutul reciclat exprimat ca număr întreg.