, Concluzie a auditului | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Concluzie a auditului

Termen: Concluzie a auditului

std. apreciere sau opinie profesională exprimată de către un auditor asupra subiectului auditat, bazată numai pe raţionamentul pe care auditorul l-a aplicat constatărilor auditului