, Certificare | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Certificare

Termen: Certificare

1. std. procedura prin care o terţă parte dă asigurarea scrisă că un produs, proces sau serviciu este conform cu cerinţele specificate 2. leg. procedura prin care organismele de inspecţie şi certificare acreditate furnizează o atestare scrisă din care să rezulte că produsele agroalimentare ecologice sau sistemele de control al acestora sunt conforme cu metodele folosite în agricultura ecologică