, Cadastrul lucrărilor de îmbunătăţiri funciare | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Cadastrul lucrărilor de îmbunătăţiri funciare

Termen: Cadastrul lucrărilor de îmbunătăţiri funciare

leg. activitatea privind inventarierea, clasificarea, evidenţa şi sinteza datelor referitoare la suprafeţele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare şi la aceste lucrări