, Autorităţi ştiinţifice naţionale competente | GCSM <meta name="keywords" content="certificare , sisteme de management, ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" /> <meta name="description" content="Grupul de certificare sisteme de management: ISO 9001, 14001, OHSAS, 22000, 8000, 27001, 50001" />
Feedback Facebook
Partener pentru performanta
Autorităţi ştiinţifice naţionale competente

Termen: Autorităţi ştiinţifice naţionale competente

leg. autorităţile ştiinţifice naţionale care, potrivit statutului lor, au responsabilităţi şi sunt abilitate să avizeze sau, după caz, să aprobe organizarea şi desfăşurarea activităţilor care implică utilizarea organismelor modificate genetic